Nieuw op de website

Provincie Fryslân – reiskostendifferentiatie

Provincie Fryslân – reiskostendifferentiatie

De provincie Fryslân heeft per 1 januari 2011 een nieuwe reiskostenregeling geïntroduceerd met als doel “stimuleren Groen vervoer”. Onder “Groen...

Lees meer