Goede voorbeelden // Betere fietsregeling: groener, slimmer en minder

betere fietsregeling SNS

SNS Reaal (Utrecht) besloot over te gaan op meer verantwoord ondernemen (MVO). SNS wil in het kader van het reduceren van de CO2-uitstoot (bij SNS veroorzaakt vervoer 75% hiervan) en vanuit het gezondheidsbeleid het fietsgebruik in het woon–werkverkeer stimuleren. De afdeling P&O verduurzaamde daarop de arbeidsvoorwaarden met als insteek: groener (meer fiets en OV, minder auto), minder (HNW) en slimmer (nieuwe mobiliteitsregelingen en –mogelijkheden). Belangrijkste acties op fietsgebied: een betere fietsregeling (fietsers krijgen een hogere woonwerkvergoeding per gereden kilometer dan automobilisten), gemoderniseerde fietsenstalling, jaarlijks aandacht voor de fiets (onder andere via de campagne ‘Reis eens anders’) en promotie van de e-bike. Ook de introductie van HNW, reductie van leaseauto’s en aanscherping van het parkeerbeleid stimuleren het fietsgebruik.

SNS startte een interne mobiliteitscampagne met als onderdeel een aanvullende nieuwe fietsregeling. De kern van de regeling is dat indien een medewerker een nieuwe fiets wil aanschaffen voor het woon–werkverkeer, de werkgever dit mogelijk maakt. Belangrijke voorwaarde is dat de medewerker tenminste de helft van het aantal werkdagen van en naar het werk fietst.

Uitwerking verbeterde fietsregeling

Fietsers krijgen 14 cent per kilometer als woonwerkvergoeding. Dit is 4,5 cent meer dan de gewone woonwerkvergoeding eigen vervoer. De fietsregeling beschrijft verder op welke wijze en onder welke voorwaarden de medewerker (met behoud van zijn reiskostenregeling) een (elektrische) fiets kan aanschaffen. De mogelijkheden zijn:

 • Terugbetalingsregeling 
  De medewerker betaalt de aanschaf van een fiets terug uit zijn tijdelijk stopgezette vaste reiskostenvergoeding (tot de fiets is terugbetaald, echter maximaal voor een periode van vijf jaar).
 • Verlaging brutoloon van 13e maand
  Aanschaffen van een (elektrische) fiets door verlaging van het brutoloon met maximaal € 749,- van de 13e maand. Eventuele meerpijs van de fiets wordt ingehouden op het netto salaris in december of via een renteloze lening terugbetaald.
 • Renteloze lening 
  Als aanvulling op mogelijkheid 2 is het mogelijk een renteloze lening af te sluiten boven het fiscaal maximum bedrag van € 749,- waardoor de medewerker ook een duurdere (elektrische) fiets kan aanschaffen. Aflossen van de lening (van max. € 2.000,-) kan in maximaal 36 maanden.

Nog meer fietsstimuleringsacties

SNS Reaal heeft de fietsenstalling gemoderniseerd om fietsen aantrekkelijker te maken voor medewerkers. De fietsenstalling is netjes opgeknapt, er zijn oplaadpunten voor e-bikes aangelegd en doucheruimtes ingericht. SNS-Reaal promoot ook actief het gebruik van de elektrische fiets, 16 werknemers zijn al overgestapt van de auto naar de e-bike. Gerrit van Heusden, adviseur arbeidsvoorwaarden, verklaart: ‘De financiële beloning die Rijkswaterstaat e-bikers biedt (€3,50 per dag, maximaal €375) wordt door SNS Reaal verdubbeld. Tel dat op bij de gunstige fiscale regels en je komt uit op een voordeel van €1100 per medewerker. Zo wordt de prijs van een e-bike gehalveerd.’

Kosten, baten en tijd

De nieuwe aanpak levert SNS Reaal veel op: een lagere CO2 uitstoot, minder parkeerproblemen, fittere medewerkers en grotere tevredenheid onder de medewerkers.
Na 3 jaar staat de teller voor wat betreft aantal aangeschafte fietsen via de fietsregeling op 462.

Communicatie

Via het personeelsblad, intranet en mail is er veel aandacht voor fietsen (oa. voor deelname aan de landelijke Fiets naar je Werk Dag). SNS Reaal koppelt het fietsgebruik aan Het Nieuwe Werken. Je wordt geacht 2 dagen per week thuis te werken. De invoering van HNW is ook het moment waarop de leidinggevende in gesprek gaat met de werknemer over de manier waarop hij zich verplaatst op de overige 3 dagen. Werknemers bij wie het leasecontract afloopt, krijgen een persoonlijk reisadvies, waarmee geprobeerd wordt hen af te laten zien van een nieuw lease-contract. Er geldt een aantrekkelijke compensatieregeling als je je lease-auto inlevert. Al 100 van de 1000 mensen die hiervoor in aanmerking komen, zijn overgestapt. Eén van hen is van Heusden zelf. Zijn leaseauto ruilde hij in en thuis ging hij terug van twee naar één auto. Tot zijn eigen verbazing ging hij het erg leuk vinden: ‘Een half uur heen, een half uur terug, doet veel met je lijf en je hoofd. Ik voel me nu veel fitter. De fiets is mijn primaire vervoermiddel.’

Tips

 • Van Heusden: ‘We hebben vooral veel plusmaatregelen ingevoerd. Het is de kunst om medewerkers méér keuze te geven om fietsen intern te promoten en het nieuwe gedrag aantrekkelijk te maken.’
 • Koppel fietsstimulering aan belangrijke verandermomenten: bijvoorbeeld een fusie, verhuizing naar een nieuw pand of invoering van Het Nieuwe Werken zoals bij SNS Reaal.
 • Zet, net als SNS Reaal, ook leenfietsen neer bij de kantoren. De hypotheekadviseurs hebben de beschikking over e-scooters voor hun korte zakelijke ritten.

Informatie
SNS Reaal, info@snsreaal.nl
Interview met Gerrit van Heusden
Rapport Slim Reisbeleid, zie blz. 21 t/m 23