Goede voorbeelden // PGGM: aanschafkorting, e-bikes stimuleren en fietsen makkelijker maken

PGGM fiets2PGGM is een coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie. Respect voor mens en omgeving is voor PGGM een belangrijke kernwaarde en dit was dan ook leidend voor het duurzame mobiliteitsbeleid dat in 2012 werd ingevoerd. Dat leidde concreet tot het faciliteren van keuzevrijheid voor de medewerker en het beperken van de CO2-uitstoot. Fietsstimulering is een belangrijk onderdeel van het mobiliteitsbeleid. PGGM gaf dit vorm via een betere fietsregeling (korting op aanschaf fiets) en het stimuleren van het gebruik van e-bikes (uittesten via deelname rij2op5, korting geven op aanschaf en plaatsing van oplaadpalen).

Fietsregeling

PGGM biedt een fietsregeling via het cafetariaplan. Ter introductie van het nieuwe mobiliteitsbeleid was er in de maanden mei en juni 2012 een extra kortingsactie voor degenen die een fiets aanschaften via het cafetariaplan. De korting was niet alleen te danken aan PGGM zelf, ook de gemeente Zeist en de plaatselijke fietsenhandel droegen bij met subsidie en korting. In 2013 ging PGGM over op de Werkkostenregeling. Hier had ze nog rest-ruimte in. Deze benutte PGGM voor een deel om het mobiliteitsbeleid extra te verduurzamen, onder andere door het met een bedrag van € 1.500,- aantrekkelijker te maken voor medewerkers om een e-bike aan te schaffen. Voor gewone fietsen ligt dit bedrag op € 1.000,-

Andere stimuleringsmaatregelen

  • Plaatsing van elektrische oplaadpalen voor e-bikes
  • Fietsen leuk en makkelijk maken, onder andere door deelname aan fietsstimuleringsactie rij2op5 (waarbij medewerkers oa e-bikes kunnen proberen), spitsmijdproject Spitsvrij, een mobiliteitsmarkt en faciliteiten als een grote fietsenstalling en douches.

Astrid Romijn, beleidsadviseur HR: ‘Het was voor ons een eyeopener dat voor ons kantoor de mensen met een reisafstand van rond de 10 km relatief veel tijd kwijt waren aan het ov. Deze categorie kreeg – naast het reguliere beleid om via het cafetariaplan 1 keer in de 3 jaar een nieuwe fiets aan te schaffen – in de maanden mei en juni de mogelijkheid om een fiets aan te schaffen met extra korting. Als organisatie doen we daarnaast ook mee met de actie rij2op5: rij 2 dagen niet of niet met de auto. Hiervoor kunnen de medewerkers een e-bike lenen om mee proef te fietsen. Deze e-fietsen zijn tot het eind van het jaar volgeboekt. Het zijn misschien nog kleine stapjes, maar we nemen ze serieus.’

Kosten, baten en tijd

  • Ondanks dat PGGM een parkeergarage heeft met 1.000 parkeerplaatsen voor 1.300 medewerkers komt nu 25% met het OV en 20% met de fiets.
  • In 2012 zijn 148 fietsen met subsidie aangeschaft (tegen 74 in 2011), waarvan meer dan de helft in de actieperiode (mei/juni).
  • In 2013 zijn in de actieperiode (oktober-december) 37 elektrische fietsen en 2 elektrische scooters aangeschaft.
  • Dat zijn per week 1.500 kilometers die niet met de auto worden afgelegd.

Communicatie

Bijzonder is dat in de werkgroep om tot een nieuwe mobiliteitsregeling te komen, niet alleen de geijkte partijen zaten (facility, vakbond, OR, HR) maar ook ‘vertegenwoordigers’ van verschillende manieren van reizen (een OV-reizigers, fietser en leaserijder).
Tijdens de introductie van de regeling organiseerde PGGM een mobiliteitsmarkt voor alle medewerkers waar ze zich uitgebreid konden laten voorlichten over verschillende manieren van reizen. Zowel HR als de vakbonden lichtten de regeling toe maar ook stond er een lokale fietsendealer en waren NS en Connexxion aanwezig.

Tips

  • Is het door bv cao-onderhandelingen ingewikkeld om tot een nieuw mobiliteitsbeleid te komen? Dan is het handig om externe partij in te schakelen. Adviesbureau &Morgen en Kenniscentrum Werk & Vervoer deden bij PGGM onder andere een postcode-analyse, formeerden en begeleidden de werkgroep en droegen best practices van andere werkgevers aan. Deskundige begeleiding van buitenaf zorgt voor onpartijdigheid en creëert zo intern meer draagvlak.
  • Wees duidelijk over de doelen die je hebt met nieuw beleid, dat helpt enorm bij de acceptatie van nieuwe regelingen.
  • Betrek medewerkers al vanaf het begin bij het opstellen van nieuwe regelingen.

Meer informatie

Rapport Slim Reisbeleid, blz. 17 t/m 20
Verkeerskunde: ‘Slim reizen verschilt per bedrijf’
astrid.romijn@pggm.nl